Personvernerklæring

Når samler Incita inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • Du er ansatt i Incita
  • Du har søkt jobb hos oss
  • Du er pasient / beboer i Incita

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

  • Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen
  • En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
  • Opplysninger om deg blir lagret i forbindelse med en tilsynssak
  • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til vesk@incita.no, da kommer du i kontakt med Incitas personvernombud, Veronica Valstad Skikkelstadødegård. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 14 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Hva registreres når du kontakter oss på e – post?

E-post

Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre Datatilsynets IKT-infrastruktur.

For virksomheter

Melde avvik

Incita har en database over alle mottatte avviksmeldinger. Databasen inneholder opplysninger om kontaktperson i virksomheten, personvernombud i virksomheter og detaljer om avviket.

Opplysningene lagres så lenge saken er pågående, og dersom saken er journalpliktig vil opplysningene bli lagret i 25 år.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet.