Ledelse og nøkkelpersoner

Ansatte

Merete Noonan

Økonomisjef

Marianne Stenberg

Områdeleder, sykehjem

Jon E. Johnson

Kontrakts- og inntaksansvarlig

Bente Konstanse Johannessen

Områdeleder, bo og omsorg

Finn Harald Pettersen

Eiendomsansvarlig, styreleder Incita Holding

Nina Tømte

Områdeleder, barnevern

Thomas Fjellestad

Prosjektleder

Veronica Valstad Skikkelstadødegaard

Kvalitetsrådgiver

Tom Ø. Liudalen

Områdeleder, spesialisthelsetjeneste

John Vegard Leinslie

Fagdirektør

Ove C. Allers

Administrerende direktør

Ole Andreas Underland

Styreleder/prosjektleder recovery

Forespørsel angående

Vi gir aldri opp!