Direktenummer til våre største enheter

Valstad sykehjem: 63 95 16 39

Bøn sykehjem: 63 95 13 60

Hurdalsjøen Recoverysenter: Vakttelefon 63 92 03 11

Stensbyhagen Recoverysenter: 919 16 708