Videoopptak fra seminaret om Hurdalsjøen Recoverysenter på Litteraturhuset 11. juni 2019. Filming og klipping: WSO – We Shall Overcome.

Del 1 – Hurdalsjøen Recoverysenter og Recoverypilotene 

Tone Winnem – leder for Recoverypilotene: Hva er Recoverypilotene? Ingunn Victoria Øye – recoverypilot: Diktlesning.

Se video her :https://vimeo.com/344123899

Del 2 – Hva er recovery?

Erfaringer og planer for videre utvikling ved Hurdalssjøen Recoverysenter.
Ved direktør i Incita, Ole Andreas Underland. 

Del 3 – Fysisk aktivitet og psykisk helse 

ved Jan Hoff, professor NTNU St. Olavs Hospital.

Se video her : https://vimeo.com/344148960

Del 4 – Paneldebatt med foredragsholderne 

Ole Andreas Underland (se del 2) og Jan Hoff (se del 3) og recoverypilotene Tonje Karna Finsås og Maria Totlandsdal. Kommentarer fra publikum og svar er fjernet av personvernhensyn.

Se video her: https://vimeo.com/344271383 

Del 5 – Hva er IMR og hvordan brukes dette på Hurdalsjøen Recoverysenter? 

Ved Ann-Helen Martinsen.

Se video her :https://vimeo.com/344282138

Del 6 – Hvorfor er det så viktig at politikere forstår verdien av å opprettholde og bevare «Fritt Behandlingsvalg»?

Ved recoverypilot Ingunn Victoria Øye.

Se video her: https://vimeo.com/344287904

Del 7 – Politiske grunner for «Fritt behandlingsvalg» 

Ved Camilla Strandskog, Høyre.

Se video her: https://vimeo.com/344294913

Del 8 – Deprescibing – avmedisinering 

Ved Morten Finckenhagen, overlege ved Statens Legemiddelverk.

Se video her: :https://vimeo.com/344318914

Del 9 – Nedtrappingsutfordringer ved bruk av medisiner 

Ved Yousuf Mohammad, lege og psykiater, Hurdalsjøen Recoverysenter. 

Se video her :https://vimeo.com/344320114

 LES MER:

⇒ Hvordan søke behandlingsplass ved Hurdalsjøen Recoverysenter

⇒ Recovery og bærekraftig helse

⇒ Medikamentfri behandling ved Hurdalsjøen Recoverysenter