Ledig vikariat som psykologspesialist fra 1. mai 2017 til 1. august 2018

Vår psykolog skal ha permisjon og vi søker nå en psykologspesialist til et 15 måneders vikariat. Som psykolog skal du bidra til å ivareta den psykologfaglige virksomheten og kvalitetssikre psykologiarbeidet ved Hurdalsjøen Recoverysenter.

Ved Hurdalsjøen Recoverysenter gis et tverrfaglig behandlingstilbud for personer med helseutfordringer knyttet til psykisk helse eller rus. Vi ønsker å hjelpe pasienten til å skape et meningsfullt og tilfredsstillende liv slik personen selv definerer det, med eller uten symptomer på psykisk lidelse, og med eller uten medikamentell hjelp. Målet er en forbedret og varig evne til å mestre eget liv, både i hverdag og i krise.

Vår behandlingsfilosofi er basert på Recoverymetodikk og implementering av IMR (Illness management and recovery). Reell brukermedvirkning, aktiv miljøterapi, struktur og rutiner i hverdagen sammen med fysisk aktivitet gir oss et utgangspunkt for å få til endringsprosesser basert på egenkompetanse og mestring av utfordringer gjennom en opplevelse av sammenheng sammen med andre. Håp, endring, mestring – Sammen!

Som psykolog vil du foreta vurderinger av pasienters psykiske helse. Dette innebærer å utrede, planlegge og gjennomføre behandlingstiltak for pasientene. Du være ansvarlig for å ivareta behandlingsansvaret, samt utredning/behandling/oppfølging for den enkelte pasient. Dette innebærer å gi tilbakemelding til/ha samtaler med pasienter, miljøpersonnel, pårørende, nettverk og eksternt tjenesteapparat under og etter utredning – i form av for eksempel veiledning, råd og undervisning. Stillingen rapporterer til Fagdirektør.

Kvalifikasjoner til stillingen:

· Autorisasjon som psykolog
· Psykologer uten spesialisering men med relevant erfaring oppfordres til å søke
· Veiledningskompetanse/erfaring
· Erfaring fra arbeid med ROP lidelser er ønskelig
· Trygg og engasjert med gode samarbeid- og kommunikasjonsegenskaper
· Faglig oppdatert med god kjennskap til veiledere, retningslinjer og relevant lovverk
· Handlingsorientert med sterk gjennomføringsevne
· Systematisk, nøyaktig og målrettet
· Personlig egnethet og gode sosiale ferdigheter

Vi kan tilby:

· Veiledning
· Spennende arbeidsoppgaver i en ekspanderende virksomhet
· Muligheter til å påvirke/utvikle egen arbeidssituasjon
· Et positivt, godt og uformelt arbeidsmiljø
· Gode lønnsbetingelser

Ved ansettelse må helse- og vandelsattest fremlegges. Søkeren må ha førerkort for bil.

Søknad med CV kan sendes til jobb@incita.no. Merk søknad «Psykolog»

Spørsmål om stillingen:

Fagdirektør John Vegard Leinslie, mobil 943 02 224

John Vegard Leinslie