[su_youtube_advanced url=»https://youtu.be/SEpaOE8aOJk» controls=»no» rel=»no» modestbranding=»yes»]
Når man oppsøker lege og denne vurderer at behovet for behandling er til stede, sender legen en henvisning til en spesialist for videre vurdering.

Spesialisten vil være ved et sykehus, en DPS (distriktspsykiatrisk senter), eller en privat spesialist som har avtale med det offentlige.

Innen 10 virkedager etter at de har mottatt henvisningen fra legen, skal spesialisten gi en tilbakemelding om hvordan de vurderer pasientens medisinske tilstand, og når man kan påregne eventuell behandling.

For å søke behandlingstilbud ved Hurdalsjøen Recoverysenter kan man:

• Henvises gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg
• Pasientens lokale sykehus/helseforetak kan opprette direkteavtale om behandling for pasienten

Hurdalsjøen Recoverysenter tilbyr også døgnbasert bo- og omsorgstjenester til personer med som mottar slikt tilbud gjennom kommunehelsetjenesten. Det vil i så fall være den enkeltes hjemkommune som kan kontakte oss for å bestille plass.

Fritt behandlingsvalg

Hurdalsjøen Recoverysenter er godkjent under ordningen Fritt behandlingsvalg for Psykisk helsevern for voksne – døgnbehandling

Personer med alvorlige psykoselidelser, alvorlige bipolare lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, alvorlige spiseforstyrrelser, komplekse traumer og alderspsykiatri, samt alvorlige psykiske lidelser kan henvises gjennom ordningen.

Dersom man vil søke plass gjennom Fritt Behandlingsvalg, må man først få en henvisning til spesialist fra sin fastlege eller annen lege. Man henvises da vanligvis til sitt lokale sykehus eller DPS (distriktpsykiatriske senter). Spesialisthelsetjenesten vil da foreta en såkalt rettighetsvurdering, og vurdere om det foreligger et behov og en rett til døgnbehandling for pasientens lidelse.

Dersom man får en slik rettighetsvurdering, gjelder Fritt behandlingsvalg, og pasienten kan selv velge hvor man ønsker å motta sitt behandlingstilbud. Det vil si at pasienten kan velge hvilket offentlig sykehus eller godkjente private institusjon man ønsker.

⇒ Oversikt over behandlingstilbud og ventetider er tilgjengelig for pasienter her

Dersom pasient som er vurdert å ha rett til døgnbehandling innen de ovenfor nevnte diagnosekategorier ønsker behandling ved Hurdalsjøen Recoverysenter, ber pasienten spesialisten eller sin lege/fastlege om å bli henvist til Hurdalsjøen Recoverysenter.

Ved mottak av søknad/henvisning, vil inntaksteamet ved senteret vurdere om tilbudet er egnet for pasienten, og eventuelt sende svar til pasienten med tilbud om behandlingsplass.

⇒ Helseaktører finner mer informasjon om ordningen Fritt Behandlingsvalg her: 

Direkteavtale om behandling

Hurdalsjøen Recoverysenter har per i dag ikke rammeavtale med noen av landets regionale helseforetak. Men dersom det vurderes hensiktsmessig kan pasientens helseforetak/sykehus kontakte Hurdalsjøen Recoverysenter og opprette direkteavtale om behandling.

Det er den faglig-administrative ledelsen ved helseforetaket pasienten tilhører som normalt har beslutningsmyndighet i forhold til inngåelse av en slik avtale. Vanligvis vil helseforetaket da benytte sitt «gjestepasientbudsjett» dersom de beslutter å bestille en tjeneste hos oss.

For spørsmål, kontakt oss gjerne.

E-post: inntak@incita.no, eller ring:
Jon Espolin Johnson – Kontrakts- og inntaksansvarlig – Tlf 91 71 34 37

img_9982