Vil du jobbe med bo- og nytenkende løsninger i et recoverybasert omsorgstilbud?

Vårt område «Bo og Omsorg» er i vekst og vi startet i juni 2016 opp et nytt og recoverybasert bo- og omsorgstilbud ved Stensbyhagen Recoverysenter i Eidsvoll.

Beboergruppen ved Stensbyhagen er personer med psykiske helseplager. Våre tjenester bygger på målet om at alle skal få oppleve en trygg og meningsfull tilværelse og vi har kontinuerlig fokus på hvordan vi skal utøve omsorgsrollen i tråd med behovene til målgruppen. Vår recoveryorienterte praksis gir utgangspunkt for å skape omgivelser basert på mestring gjennom begrepet «opplevelse av sammenheng».

Vi søker nå flere miljøterapeuter til denne nye enheten. Har du treårig helse-/ sosialfaglig utdanning og erfaring innen miljøterapi, ønsker vi å høre fra deg! I denne rollen vil du utføre miljøterapi i henhold til vår virksomhetsidé. Dette innebærer målrettet miljøterapeutisk og praktisk arbeid ved Recoverysenteret gjennom å bidra til brukerfokus med samvær, struktur, forutsigbarhet og omsorg, i henhold til individuelt tilpassede opplegg.

Stillingen innebærer jobbing i medlever-turnus. Det vil si at man er tilstede på jobb flere dager av gangen med minimum 1 uke fri i mellom hver arbeidsperiode.

Kvalifikasjoner:

  • 3-årig helse-/ sosialfaglig utdanning (fortrinnsvis sykepleier/vernepleier)
  • Relevant erfaring fra arbeid med brukergruppe innen rus og psykiatri
  • Personlig egnethet og gode sosiale ferdigheter
  • Gode samarbeidsevner
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • God kjennskap til relevante lovverk

Vi kan tilby:

  • Spennende arbeidsoppgaver i en ekspanderende virksomhet
  • Muligheter til å påvirke/utvikle egen arbeidssituasjon
  • Et positivt, godt og uformelt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale

Ved ansettelse må helse- og vandelsattest fremlegges. Du bør ha fylt 23 år og må ha førerkort for bil.

Søknad med CV kan sendes til jobb@incita.no.

Merk søknad «Miljøterapeut Stensbyhagen»