– 20 år frem i tid vil vi ha et helt annet behandlingstilbud til folk med psykiske helseplager.

– Et helsevesen som velger bort valgfriheten for enkelte pasientgrupper, har ikke livets rett i framtida, sier daglig leder og helsegrunder Ole Andreas Underland ved Hurdalsjøen recoverysenter, til erfaringskompetanse.no.

⇒ Se videoreportasjen fra Hurdalsjøen Recoverysenter her:

[su_youtube_advanced url=»https://youtu.be/N6PtpINKPCc» controls=»no» rel=»no» modestbranding=»yes»]

Incita har på sikt planer om å etablere ti slike sentre i Norge, behandlingssteder som er recoverybasert og der medisinfrie metoder står på agendaen.

Behandlingsfilosofien er recoverybasert og benytter IMMR-metodikken(Illness Management Recovery). Det er plass til 25 pasienter Underland forteller om 300 på venteliste. Senteret er godkjent i forhold til bruk av tvang, men han understreker at de fleste ønsker medikamentfri behandling.Pasientene kommer fra hele landet.

-Vi har ikke rammeavtale med de regionale helseforetakene, men får avtaler med hvert enkelt helseforetak. Vi har fokus på at ansatte skal ha bruker- eller pårørendeerfaring. Målet er 50 prosent, sier han til Erfaringskompetanse.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har vært tydelig i forhold til helseforetakene og tilbud om alternative behandlingsmetoder fra 1. juni.

– Det er viktig med fokus på valgfrihet. Det er fint med en reform som dette som gir pasienter rett til å velge sykehus selv om man er underlagt tvang. Mange klarer seg uten medisiner og mange trenger et håp. Det er det viktig at de får, understreker Ole Andreas Underland overfor erfaringskompetanse.no.