Incita tilbyr sykehjemsplasser til kommuner i det sentrale østlandsområdet og har lang erfaring med samarbeid med offentlige instanser. Vi har også privatpersoner som kjøper plass for kortere eller lengre periode.

Leder Marianne Stenberg er sykepleier med videreutdanning i demens og har lang erfaring innen eldreomsorg.

Om tilbudet:

Helseforetaket Incita har to sykehjem beliggende i Eidsvoll kommune.

Bøn sykehjem som ligger landlig og idyllisk til på Bøn. Har 31 plasser fordelt på en somatisk avdeling med 26 plasser og en liten skjermet avdeling med fem plasser.

Bønsbakken er en bolig tilknyttet Bøn sykehjem. Her gis et tilbud til personer med stort omsorgsbehov, men som profiterer på et omsorgstilbud i vanlig tilbud framfor plass i sykehjem.

Valstad sykehjem ligger idyllisk til i et villaområde på Eidsvoll Verk. Sykehjemmet har 28 plasser fordelt på en somatiske avdeling med 21 plasser og en liten skjermet avdeling med 7 plasser.

Ved behov kan omsorgstilbudet gis i boliger for personer med spesielle behov.

Incita har en bred, allsidig og høy faglig kompetanse innen eldreomsorg og er opptatt av å skape et individuelt tilbud til den enkelte. Hvert enkelt individ er unikt og tilbudet må legges til rette for den enkelte så langt det lar seg gjøre. Sykehjemmet skal være den enkeltes hjem for kortere eller lengre tid. Den enkelte skal føle trygghet, respekt og åpenhet. Beboeren skal hos oss få være med på å skape sin hverdag og hverdagen skal legges opp rundt den enkeltes ønsker. Aktiviteter og et sosial liv ut i fra den enkelte beboers behov og ønsker er svært viktig for trivsel og livskvalitet.

Vi tilbyr:
  • Korttids, avlastnings og langtidsplasser.
  • Skjermede/forsterkede plasser.
  • Rehabiliterings plasser og palliative plasser.
  • Ivaretakelse, oppfølging og behandling av mennesker med sammensatte behov, både når det gjelder fysisk sykdom eller skade. Kompliserende tilleggsproblematikk med adferdsutfordringer, demens, terminale tilstander og rusmiddelavhengighet også hos den eldre del av befolkningen.
  • Oppfølging av behandling instituert på sykehus.

⇒ Medieomtale: «Incita driver sykehjem nesten helt fritt for sykefravær»

Besøk våre sykehjem på Facebook:

Bøn sykehjem

Valstad sykehjem

Ta kontakt!

Marianne Stenberg, områdeleder sykehjem.

Mobil: 905 17 075

E-post: marianne@incita.no

img_8288