Ved Hurdalsjøen Recoverysenter tilbyr vi behandling på høyt faglig nivå til voksne med psykiske helseutfordringer.

⇒ Hvordan søke behandlingsplass ved Hurdalsjøen Recoverysenter

⇒ Recovery og bærekraftig helse

⇒ Medikamentfri behandling ved Hurdalsjøen Recoverysenter

Vi ønsker å hjelpe brukeren til å skape et meningsfullt og tilfredsstillende liv slik personen selv definerer det, med eller uten symptomer på psykisk lidelse, og med eller uten medikamentell hjelp. Målet er en forbedret og varig evne til å mestre eget liv, både i hverdag og i krise.

Vår behandlingsfilosofi er basert på Recoverymetodikk, eller bedringsprosesser. Vi vet at gjennom reell brukermedvirkning, individuell tilpasning for den enkelte bruker, aktiv miljøterapi, struktur, rutiner i hverdagen sammen med fysisk aktivitet, arbeidstrening og meningsfylt fritid vil behovet for psykofarmakologiske legemidler reduseres.

Vi tror på at en sterk involvering fra brukeren selv er en nødvendig forutsetning for å lykkes med behandling. Ønsker bruker å forsøke medikamentfri behandling skal vi støtte opp om og legge til rette for dette.

Vi benytter bl.a. behandlingsmodellen IMR og tilbyr våre brukere å delta i kurs og fagutvikling innen psykisk helse sammen med våre medarbeidere, og vi har daglige husmøter, som er brukernes arena for å påvirke aktivitetstilbudet og hvordan vi driver senteret.

Vi erkjenner verdien av erfaringskompetanse, og har medarbeidere som selv har erfaring med psykiske helseplager, enten i form av egen sykdom eller som nær pårørende. Å møte dem som har gått den krevende veien mot bedring før en og lykkes, er for mange et viktig bidrag til å skape håp, motivasjon og tro på et bedre liv.

Det aller viktigste er å sikre at vi som skal hjelpe makter å trygge den som sliter. At vi makter å holde ut med den som er i krise, at vi aldri gir opp og at vi alltid holder av brukeren uansett hvordan dens helseplager kommer til uttrykk.