I mange år har brukerbevegelsen etterspurt valgfrihet når det gjelder behandling med psykofarmaka ved for eksempel psykose og bipolare lidelser. Helsemyndighetene har pålagt helseforetakene å etablere egne medisinfrie enheter innen 1.juni. Det er mange som nå ønsker seg inn i et slikt tilbud. Det ser ut til å ta tid før det offentlige får på plass sine tilbud i helseforetakene. Hva er status når det gjelder Hurdalssjøen recoverysenters plass innen rus- og psykiske helsetjenester?

⇒ LES HELE SAKEN I ERFARINGSKOMPETANSE.NO HER