Ledelse og nøkkelpersoner

Forespørsel angående

Ansatte

Ove C. Allers

Administrerende direktør

Ole Andreas Underland

Styreleder/prosjektleder recovery

Marianne Stenberg

Områdeleder, sykehjem

Tom Ø. Liudalen

Områdeleder, spesialisthelsetjeneste

Bente Konstanse Johannessen

Områdeleder, bo og omsorg

Nina Tømte

Områdeleder, barnevern

John Vegard Leinslie

Fagdirektør

Jon E. Johnson

Kontrakts- og inntaksansvarlig

Thomas Fjellestad

Prosjektleder

Veronica Valstad Skikkelstadødegaard

Kvalitetsrådgiver

Finn Harald Pettersen

Eiendomsansvarlig, styreleder Incita Holding

Merete Noonan

Økonomisjef

Vi gir aldri opp!